Hem2021-11-10T00:06:57+01:00


Laddstolpar, Solceller, Värmesystem…

Och mycket mer. Vi på EC Nordic jobbar för nya, hållbara och innovativa lösningar inom energisektorn. Vi vill göra det tryggt och enkelt att hitta skräddarsydda lösningar. För hemmet, jobbet såväl som det offentliga och för dig som installatör.

Lönsamhet

En modern energianläggning ger en låg energiförbrukning, den låga förbrukningen sänker månadskostnaden och höjer fastighetens värde. Livscykel kostnaden är mycket viktigare än vad en enkel pay -off kalkyl visar. Börja tjäna pengar på din investering redan idag.

Hållbarhet

Hållbara energilösningar är skonsammare till naturen och slösar inte pengar. Genom hållbara system och ingående komponenter minskar driftkostnaderna. Lång livslängd ger en resurssnål materialanvändning.

Trygghet

Vi erbjuder system som tänker och reagerar vid fel. Det ger en större trygghet för din egendom. Vi ger en inbyggd säkerhet med enkelt underhåll.

Se våra produkter i visualiseringen


Laddstolpar

Laddboxar samt stolpar i Europastandard Typ 2 mode 3. Från hemmaladdare till snabbladdare i 3,6-150 kW effekt. Vi erbjuder specialanpassade lösningar. Enkelt eller smart.

Värme/ Fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler i alla storlekar, för nyproduktion och utbyte. Byts vanligtvis ca vart 15-25:e år. Finns med lösa växlare för värme/kylöverföring, även som reservdel. Cirkulationspumpar för vätskesystem samt styrventiler.

Lagring

Lagra el under dagen, använd på natten. Bra vid strömavbrott. Olika storlekar, moduler. Batteri eller vätgaslager. Reservkraft och containerlösningar för större anläggningar och ex. jordbruk.

Omformare

Kapar effekttoppar och ger lägre el-abonnemang. Skyddar huvudsäkringen. Styrning av solceller, laddning och batterilager.

Vattenbehandling

Avgasarsystem i flera storlekar för tryckhållning, avgasning och expansion. Tar bort metallpartiklar och luft i vattnet, vilket minskar risk för korrosion och slitage på ledningarna. Utrustade med pekskärm för enkel installation och underhåll. För nyproduktion eller utbyte.

Tankar

Vi har tankar av bra kvalitet i alla storlekar och varianter. Ackumulatortankar för lagring av värme, kyla eller varmvatten. Slingtankar för växling av vatten. Kyltankar med armaflexisolering. Acktank med inbyggd värmepump för ex. tvättstuga och garage. Soltankar för solfångare och solvärme.

Styrsystem

Vi har avancerade styrsystem för alla fastigheter. Med webbuppkoppling, administration och mätinsamling. Reglerar väme, kyla och ventilation och möjliggör en säker övervakning av fastigheten.

Värme/Värmepumpsberedare

Värmepumpsberedare av hög kvalitet för lägenheter, fritidshus, daghem, tvättstugor och kontor. Anpassad för frånluft och/eller friblåsande, med inbyggd reglering samt enkel att ansluta. Ersätter VVB. Finns som beredare vägghängd LVP 100.

Värme/Kaminer

Kaminer för behaglig värme. Finns i olika modeller och utseenden. Stort pellet magasin och automatisk elektrisk tändning ger minimalt behov av tillsyn. Finns även som vedkamin.

Solceller

Glas av hög kvalitet för maximal upptagning av solljus, tillverkade i europa. Tål nordiskt klimat med hårda vindlaster, is, snö och kyla. Finns i olika utföranden. Med eller utan ram. Fästen för alla takmodeller samt takgenomföringar. Med sso solsträngsoptimerare som tillval.

Solceller

Glas av hög kvalitet för maximal upptagning av solljus, tillverkade i europa. Tål nordiskt klimat med hårda vindlaster, is, snö och kyla. Finns i olika utföranden. Med eller utan ram. Fästen för alla takmodeller samt takgenomföringar. Med sso solsträngsoptimerare som tillval.

SSO, Solsträngsoptimerare

Optimering och övervakning av solceller på strängnivå. Maximal verkningsgrad 99,5%. Integrerad säkerhetsavstängning. Snabb installation med färre kablar.

Elbilsladdning för alla

  • Hemmaladdning
  • Bostadsrättsföreningar
  • Kommersiella fastigheter
  • Offentliga miljöer

Våra produkter för elbilsladdning följer europastandard Typ 2 mode 3, enligt IEC62196, är säkra samt etiskt och hållbart tillverkade. Vi har laddare från 3,6-350 kW effekt i 1-fas eller 3-fas med enkla eller dubbla uttag. Sortiment av smartare laddenheter med OCPP, RFID-läsare och lastbalansering samt enklare varianter med öppen laddning eller nyckel.
Vad som passar beror på ert behov av att kontrollera laddningen samt hur mycket data ni vill läsa av.

Läs mer om Elbilsladdning

Batterilager, effektutjämning och transportabla energilager

Miljökrav och medvetenhet om framtidens utmaningar har aldrig varit större. SSO, effektutjämnare och batterilager ger en smart fastighet.
Med batteritekniken kan man lagra solel. Energin som lagras i batteriet exempelvis under natten kan användas vid tider på dygnet då elpriset är högt. På så sätt går det att använda ”billig el”, kapa höga förbrukningstoppar och sälja effektreserv (överskottsenergi). Med fasutjämning via energy-hub håller man koll på fastighetens fasledare och ser till att inte huvudsäkringen löser ut vid hög belastning. Dessa används tillsammans med SSO solcellsoptimerare.

Läs mer om Energioptimering

Värme och Kyla för nordiskt klimat

Vi kan värme- och kylsystem. Vi dimensionerar och levererar moderna fjärrvärmecentraler förberedda för installation med värmepumpar samt styrutrustning. Avgasare med tryckhållning och expansion. Ackumulatortankar, varmvattenberedare och luftvärmepumpar i olika utförande för fastigheter, kontor & industri. Finns i olika volymer, höjder och anslutningar.

Läs mer om värme-kylsystem

Dataavläsning, beräkningsprogram och teknisk förvaltning

Vi erbjuder helhetslösningar och tar fram beräkningsunderlag. Vi ombesörjer underhållsplaner och teknisk förvaltning lämpade för bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss

Referenser

Vanliga frågor

Tappat nyckel till laddboxen, kan jag beställa en ny?2021-07-07T13:55:54+02:00

Det går inte att beställa en ny nyckel, vi behöver komma ut och byta låset. Maila till felanmalan@ecnordic.se eller ring oss så bokar vi en tid för byte.

Hur startar och stoppar jag laddningen?2021-11-09T23:17:52+01:00

Det beror på vad ni har för elbilsladdare. För laddare med inbyggd OCPP och RFID-läsare kan ni starta laddningen antingen genom att blippa er RFID-bricka eller genom den app ni har installerat i er mobil (för bostadsrättsföreningar eller företag med låsta enheter).

Har ni en enklare laddenhet som är låst startar laddningen efter att ni använt nyckeln och satt i laddaren i elbilen. För olåsta laddare utan OCPP startar laddningen när ni har satt in sladden i elbilen. När laddningen är startad lyser LED-lampan. Se vad som gäller för just er laddningsenhet i databladen under respektive produkt.

Tänk på att avsluta laddning genom att först stoppa laddning, ta ur laddkontakten ur bilen och sedan avlägsna kabeln från laddenheten för att undvika skador på enheterna.

Går det att sätta solceller på alla tak?2021-11-09T17:37:40+01:00

Ja, under förutsättning att taket är i gott skick. Kontrollera innan installation av solceller när det är dags för renovering av ert tak samt om något skuggar taket.

Vi har fästen för alla taktyper.

Hur ser jag mängden el som mina solceller genererar?2021-11-09T23:14:22+01:00

Är solcellerna kopplade till elnätet så ger elbolaget sammanställning över köpt och såld el. Om ni har en elmätare installerad för solcellerna så kan ni även se den el som just era solceller genererar. Via en växelriktare och vår energy-hub kan ni se statistik från solcellsanläggningen i realtid.

Hur kraftig laddare behöver jag? Hur lång tid tar en laddning?2021-11-09T23:19:28+01:00

För de flesta räcker mindre 16A elbilsaladdare på 3,6 (1-fas) alternativt 11 kW (3-fas) för något snabbare laddning.

Alla bilar har olika stort batteri men det räcker generellt bra för både laddhybrider och rena elbilar med en laddare på 3,6 kW effekt. Då har man, beroende på bil och batteristorlek, en laddtid på ca. 2 mil per laddtimme. Alltså tillräcklig och fullt laddat om man laddar hemma över natten eller på företaget en arbetsdag. För dessa mindre laddare räcker även oftast den ström man redan har in till fastigheten. Med en kraftigare laddare, eller vid installation av många laddare kan man behöva kolla att inkommande säkringen räcker.

Har jag användning av ett batteri?2021-11-09T17:47:55+01:00

Ett batteri är lämpligt för fastigheter med installerade solceller. Batterier lagrar överskottsel under natten och hjälper till med reservkraft vid mindre strömavbrott. Med installerat batteri samt effektutjämnare kan ni kapa så kallade “effekttoppar” vilket gör att ni får en jämnare och billigare elkostnad.

Batterilager och reservkraft från dessa kan också vara lämpligt för de företag som är extra känsliga för strömavbrott som exempelvis livsmedelsföretag, industri, transport etc. Se våra produkter för transportabla batterilager om ni är intresserade av reservkraft.

Vi har även transportabla batterilager i kombination med snabbladdare om ni behöver tillfällig elbilsladdning.

Vad ska man tänka på innan installation av solceller?2021-11-09T23:59:56+01:00

Installation av solceller kräver oftast inte bygglovsanmälan men kolla med er kommun vad som gäller. Skick på tak kan vara bra att kontrollera ifall det är aktuellt med renovering innan installation. Ta också kontakt med en elinstallatör för att kontrollera er elcentral samt gör föranmälan till nätägaren. Information om vad ni behöver tänka på finns på energimyndighetens hemsida samt svensk solenergi. Kontrollera vad ni har för möjlighet till bidrag av er anläggning eller skattereduktion för installation/ROT.

Behöver ni administrera era laddstolpar?2021-07-09T12:16:08+02:00

Ett back-office system till laddarna kan vara bra om ni enkelt vill kunna se elanvändningen för respektive laddare samt ta betalt för laddplatsen. Ett sådant system kräver laddenheter med OCPP. Ni kan läsa mer om hur ett sådant system fungerar under EC Charge på vår hemsida.

Vem installerar solcellerna/elbilsladdarna?2021-11-09T23:26:03+01:00

Ni väljer själva en behörig elinstallatör för er installation. Vi kan även på önskemål från er rekommendera och ombesörja elinstallatör vid ert köp av solceller eller elbilsladdare från oss.

Vad ska man tänka på innan installation av laddstolpe/box?2021-11-09T23:13:43+01:00

Vid installation av en laddningsenhet är det bra att kolla vad ni har för säkringar i fastigheten, inkommande ström samt om ni har övriga höga belastningar på säkringarna. Ta höjd för om ni vill installera fler laddstolpar framöver så att ni har rätt säkring och inkommande ström från början och slipper dyra anpassningar. Fundera över om ni behöver en enhet med lastbalansering, OCPP eller andra funktioner i stolpen för att kunna läsa av data och energianvändning samt för ev. debitering av laddplats.

Kontrollera vad ni har för möjlighet till bidrag av er anläggning och installation/ ROT.