Försäljningsvilkor

  • Priser: Angivna priser är rek. Bruttopriser exklusive moms.
  • Rabatter: Försäljningsrabatter enligt avtal.
  • Leveransvillkor: Fritt fabrik
  • CE-märkning: Samtliga produkter i denna katalog är CE-märkta.
  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Förändringar: ECN förbehåller sig rätten till pris-, sortiments- och konstruktionsförändringar.
  • Garantitid: 2 år från leveransdatum.
  • Leveransbestämmelser: AAVVS 05 med ändringar enligt nedanstående.
  • Garantiärenden på maskiner sålda utanför Sveriges gränser ersätts endast med materialgaranti.

Punkt 41 i AA VVS 05 utgår och ersätts med följande:

ECN ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

ECN svarar inte för fel som beror på i punkt 58 AAVVS 05 angivna förhållanden.

 

Rutiner vid reklamation

Anmälan om fel skall alltid göras till serviceavdelning enligt nedan:

ECN Serviceavdelning

Box 8338 163 08 Spånga, tel. 08-761 49 30, e-mail: info@ecnordic.se

Rutiner för reklamation av reservdelar.

De komponenter som åtgår vid eventuell reparation, levereras av ECN:s serviceavdelning om inget annat överenskommes.

Varje vara skall returneras till oss med returdokument som beställs på info@ecnordic.se

Samtliga uppgifter enligt returdokumentet skall fyllas i.

Arbetet debiteras enligt ECN:s timtaxa som kan beställas på info@ecnordic.se.

Rutiner vid debitering av reparationer.

Del samt faktura på utfört arbete skall returneras inom 30 dagar från utfört arbete. Typ och tillverknings/serienummer är obligatoriskt.

Rutiner vid felanmälan av ÅF.

Anmäler ÅF ett fel och vår representant åker ut och finner anläggningen felfri eller felinstallerad så kommer ÅF att få fakturan.

Vattenkvalitet

Vår utrustning är en del i ett värmesystem. Fel i utrustningen kan i vissa fall orsakas av dålig vattenkvalitet i värmesystemet eller att systemet syresätts kontinuerligt. Syre orsakar korrosion som ger korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment. Magnetit har en slipande påverkan på pumpar, ventiler och områden med turbulent strömning. I värmesystem som kräver regelbunden påfyllning eller där värmesystemet vid urtappning av vattenprov inte ger ett klart vatten, krävs åtgärd innan installation av ny utrustning t.ex. att värmesystemet kompletteras med filter och avluftare. Använd inga tillsatser för vattenbehandling förutom PH-höjande medel.