Lagring2016-11-08T12:33:40+01:00

Nu kan du flytta förnybar energi i tiden

Man använder exempelvis lithium-ion batteritekniken för att lagra sol och vindkraft samt optimerar systemet via styrenhet. Tillsammans med certifierade komponenter får användaren alltid optimalt energiutnyttjande.

  • Med systemet kan användaren lagra förnybar energi och via smart monitorering av elpriser “ladda billig el” och kapa  höga förbrukningstoppar. Kunden har tillgång till reservkraft vid eventuellt elavbrott (UPS) och systemet innefattar On/Off Grid, vilket betyder att man inte behöver vara elnätsansluten.
  • Den här tekniken reducerar kostnaden och är förberett för smarta elnät. Vi ser till exempel en utveckling som skulle kunna innebära att tvättmaskinen, bergvärmepumpar & poolen “stämmer av” med energilagret och gör det möjligt för kunden att välja att använda energi vid en tidpunkt när priset inte är för högt.

Via en app är det möjligt att övervaka systemet, se laddstatus, förbrukning, uttagen effekt, solcellsproduktion, historisk data, besparing och väderprognos.

  • De nya solpanelerna blir allt mer effektiva samtidigt som om man vet att det ska regna nästa dag så kan man passa på att ladda systemet så mycket som möjligt.

Med en livslängd på systemet på 20 år räknar kunden lätt hem investeringen. Dessutom så höjer det fastighetens värde.

Vi erbjuder projektering samt dimensionering av anläggningar tillsammans med våra återförsäljare.

EC Nordic har beräkningsprogram för de flesta applikationer inom solceller, lagring samt smarta nät.

Till toppen