Omformare2016-11-08T12:33:40+01:00

Lägre energikostnader

Elsystemet i våra fastigheter består av tre fasledare. Större apparater ansluts till alla tre ledare medan mindre apparater ansluts till en fasledare. Eftersom energiförbrukningen förändras hela tiden blir det lätt snedbelastning mellan faserna. Om ett antal apparater hamnar på samma fasledare samtidigt som fastighetens energibehov är högt, riskerar en huvudsäkring att lösa ut.

Hittills har lösningen på detta problem involverat manuella aktiviteter med analyser av fastighetens lastprofil, fasbelastningar och omfördelning i centraler. Ett annat sätt är att skapa en buffertzon genom att installera högre huvudsäkringar. Dessa lösningar är i bästa fall temporära och högre huvudsäkringar innebär högre fasta avgifter.

ACE

Dirigenten i vårt system tillsammans med SSO och ESO.

Till toppen