solfångare

Solfångarsystem för uppvärmning av varmvatten & värme samt processer i kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, bostadsfastigheter och villor.

EC Sol är en högeffektiv plan solfångare med härdad glasskiva och en högeffektiv absorbent.

Vi erbjuder solfångare för integration i tak samt för montage ovan befintligt taktäckningsmaterial (tegel, betongpannor eller plåt m.m.) samt med stativ för 20 grader och 45 graders lutning.

Vi har en mångårig erfarenhet av solfångare och tillhörande system. Genom att vi kan erbjuda kompletta lösningar med samkörda komponenter ger detta effektivitetsvinster för er som vill ha effektiva solvärmelösningar.

Det enkla och säkra montaget säkerställer att systemet blir lönsamt och ger solvärme under många år framöver. Att solvärme ur miljö synpunkt är en prioriterad värmekälla är tydligt för oss alla och nu finns beprövade system som ger en bekväm, ekonomisk och energibesparande lösningar för varje hus. De nya högre energipriserna samt de högre miljö- och komfortkraven talar tydligt till solvärmelösningars framtid och höjer värdet på Er fastighet. Vi ger beräkningsunderlag på våra solsystem.