Med avgasning, statistik samt Webb

FJV Centralerna är anpassade samt har optioner för tillval som

Värmepumpar, sol, återladdning, statistik, trend, mail samt
kundanpassade funktioner.