Styrskåp med PLC för industriell/fastighets styrning samt många protokollmöjligheter.

  • VS
  • Ventilation, flödesmätning, difftryck spjäll, rökdetektorer etc
  • Kyla
  • Frånluftsåtervinning med värmepumpar.
  • Kombinationsanläggningar Värmepumpar-FJV-Bioolja-Elpanna etc.
  • Protokoll som Modbus, LON, M-Bus, Profibus, KNX, MP-bus etc.

Pekskärm i skåpsdörr för visning av processbild samt möjlighet till uppkoppling mot överordnat system samt webb.
Inloggning på olika nivåer.