Beredare 300-900 l med slingor

Emaljerade varmvattenberedare, för värmepumpar upp till
60 kW som huvudberedare. Passar även i anläggningar som hetgastank och solvärmetank.