Solfånagre tank

Säkerställ värmeackumulering med de testade och pålitliga ackumulatortankarna.  Minimera koldioxidutsläppet med en förbättrad verkningsgrad genom att koppla din tank med sol-, luft-, olje-, gas- eller annan valfri uppvärmningsform.

Solar modellen har utformats för att få maximal värme från sol- eller luftvärmesystemet. Genom att koppla ihop solvärme eller värmepump med Solar till ett nytt eller redan existerande uppvärmningssystem, använder du lite bränsle och får samtidigt ut det mesta av solvärmen.

Våra mångsidiga modeller täcker både större och mindre ackumuleringsbehov. Med dessa tankar får du lätt både varmt kranvatten och varmt vatten för
uppvärmning av huset oberoende av värmekällan.